Szczegóły książki

Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria

Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria

Monika Modrzejewska-Świgulska

Prezentowany tom dotyczy wybranych teoretycznych aspektów badań nad twórczością wybitną i profesjonalną (w części I) oraz przykładów badań nad biografiami twórców (w części II). Autorzy uzasadniają rolę i wpływ mentorów w rozwoju osób wybitnych, charakteryzują sytuacje kryzysowe, z którymi zmagają się twórcy, wskazują stosowane przez nich strategie zaradcze wobec trudności, a także pokazują sytuacje przełomowe w twórczości. Stawiają również pytania o to, jak prowadzić badania biograficzne, aby spełnić kryteria biografii naukowej; czy biografie nienaukowe są twórcze; jak się powinno pisać biografię osoby wybitnej, jakie jest znaczenie podejścia interdyscyplinarnego do badań biograficznych oraz jakie narzędzia badań są najlepsze. 

Słowo wstępne (Monika Modrzejewska-Świgulska) 5
I. Teoretyczne aspekty badań nad twórczością wybitną i profesjonalną 13
Anita Całek – Psychobiografia naukowa: od metody badawczej do tekstu 15
Krzysztof J. Szmidt – Naukowe biografie twórców i kryteria ich poprawności albo głos w obronie biografii „nienaukowych” 35
Izabela Lebuda – Biografia w liczbach: historiometryczne studium przypadku 51
Aleksandra Chmielińska – Portret beyonders jako inspiracja do badań biograficznych 59
Magda Karkowska – Tożsamość twórców akademickich w perspektywie badań biografii 71
II. Relacje z badań nad biografiami twórców 87
Kamila Lasocińska – Badania biograficzne wśród artystów plastyków – refleksja badacza 89
Agnieszka Skolasińska – Przypadek Janet Frame – pułapki autobiografii. Triumf autobiografii 105
Bohdan Cyrański – Interpretacja biografii zawodowej jako przykład zastosowania interpretacji hermeneutycznej 121
Monika Modrzejewska-Świgulska – Kapral i poeta… Biograficzne uwarunkowania dróg zawodowych reżyserek 139

O Autorach 157

  • Tytuł: Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria
  • Autor: Monika Modrzejewska-Świgulska
  • ISBN Ebooka: 978-8-3808-8225-6, 9788380882256
  • Data wydania ebooka: 2017-01-23
  • Identyfikator książki: e_0fov