Szczegóły książki

"Narracje o Zagładzie" 2015, nr 1: Kanon Zagłady

"Narracje o Zagładzie" 2015, nr 1: Kanon Zagłady

red. Marta Tomczok

„Narracje o Zagładzie” są rocznikiem naukowym poświęconym interdyscyplinarnym studiom nad Holokaustem, uwzględniającym w szczególności refleksję literaturoznawczą, filmoznawczą i historyczną. Oprócz wznowień i tłumaczeń literatury dokumentu osobistego prezentowane są w nim najnowsze narracje o Zagładzie oraz ich omówienia krytyczne. Czasopismo ma charakter tematyczny (numer pierwszy dotyczy kanonu Zagłady, następny będzie poświęcony topice Zagłady). Poza artykułami nawiązującymi bezpośrednio do tematu przewodniego przeczytać można rozmowę (bądź rozmowy) numeru, a także recenzje prac naukowych, prozy, poezji i dramatu.

Spis treści

 

Narracje o Zagładzie. Otwarcie (Paweł Wolski) / 7

 

Kanon Zagłady

 

„Nie spieszy mi się domykać kanon”. Rozmowa z Profesorem Davidem G. Roskiesem, współautorem książki Holocaust Literature. A History and Guide / 15

 

Bartosz Dąbrowski

Zagłada, postmodernizm, kanon i literatura popularna / 31

 

Kinga Piotrowiak-Junkiert

Literatura węgierska wobec Zagłady. Wokół kanonu / 46

 

Paweł Wolski

Zawsze fragment. O polskim literaturoznawstwie i jego kanonie (Zagłady) / 62

 

Marta Tomczok

„Opowiadanie jest stałym bytu cieniem”. Kilka uwag o kanonie Zagłady w literaturze najnowszej / 75

 

Małgorzata Wójcik-Dudek

Konieczność śladu. Kanony literatury dla dzieci i młodzieży / 96

 

Przekłady

 

Sołomon Bart

Listy i wiersze (tłumaczenie: Piotr Fast, Marian Kisiel) / 119

 

Eugen Kogon

Dzień w obozie koncentracyjnym (fragmenty Państwa SS) (tłumaczenie Magdalena Sacha) / 129

 

Rozmowa numeru

 

„Pisanie jest ze swej natury niemoralne”. O narracji i Zagładzie z Michałem Głowińskim rozmawiają Marta Tomczok i Paweł Wolski / 141

 

Artykuły i rozprawy

 

Agnieszka Kłos

Ogród życia i ogród śmierci – dwie egzystencje w obozie. Eden kontra Auschwitz / 163

 

Anita Jarzyna, Katarzyna Kuczyńska-Koschany

„Poeta każdy to z żółtą łatą na sercu Żyd”. Dwa głosy o Baczyńskim Woroszylskiego / 189

 

Sylwia Chutnik

Postpamiętanie, postciało. O działaniach artystycznych Patrycji Dołowy na terenie byłego getta warszawskiego / 200

 

Elżbieta Dutka

„Biografie składają się również z zapętleń”. Nieopowiedziane życie Ireny Gelblum / 212

 

Katarzyna Mąka-Malatyńska

Opowiedzieć niewidzialne. Próba analizy filmu Ida Pawła Pawlikowskiego / 225

 

Gaweł Janik

Karzeł, żaba i obcy, czyli surrealistyczna opowieść o Holokauście / 247

 

Recenzje i omówienia

 

Wojciech Browarny

Rozmowa z (nie)obecnym. Niepokoje. Tworczość Tadeusza Rożewicza wobec Zagłady. Red. Piotr Krupiński. Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny, 2014, ss. 248 / 273

 

Paweł Wolski

Trzy książki w jednym tomie: historia, analiza i antologia życia kulturalnego w Buchenwaldzie. Magdalena Izabela Sacha: Gdyście w obóz przybyć już raczyli…”. Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937–1945. Bydgoszcz–Gdańsk, Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, 2014, ss. 508 + 8 s. wkł. zdj. / 279

 

Bartłomiej Krupa

W sidłach teorii. Aleksandra Ubertowska: Holokaust. Auto (tanato) grafie. Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2014, ss. 367 / 284

 

Paweł Wolski

Kobiety i Zagłada: nowa stara dyscyplina. Women and the Holocaust: New Perspectives and Challenges. Eds. Andrea Peto, Louise Hecht, Karolina Krasuska. Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2015, pp. 268 / 294

 

Ewa Graczyk

Ziarnko do ziarnka? Agnieszka Kłos: Gry w Birkenau. Wrocław, Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, 2015, ss. 303 / 298

 

Piotr Krupiński

Rudy warkocz. Martin Pollack: Skażone krajobrazy. Przeł. Karolina Niedenthal. Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2014, ss. 112 / 304

 

Sylwia Karolak

Świat z deficytem czarów. Sylwia Chutnik: W krainie czarów. Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2014, ss. 257 / 309

 

Monika Żółkoś

Gry w Holokaust. Yann Martel: Beatrycze i Wergili. Przeł. Andrzej Szulc. Warszawa, Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, 2010, ss. 240 / 319

 

Marta Tomczok

„Płacz genów”. Magdalena Grzebałkowska: 1945. Wojna i pokój. Warszawa, Biblioteka Gazety Wyborczej, 2015, ss. 413. Anna Janko: Mała zagłada. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2015, ss. 259 / 324

 

Krzysztof Lichtblau

(Pop)Historie polskich emisariuszy. Komiksy. Kurier z Warszawy. Scen. Mariusz Urbanek i Mateusz Palka. Rys. Bartłomiej Stefanowicz. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2014, ss. 79. Jan Karski. Człowiek, który odkrył Holokaust. Scen. Marco Rizzo. Rys. Lelio Bonaccorso. Przeł. Adriana Hołub. Kraków, Wydawnictwo Alter, 2014, ss. 146 / 329

 

Paweł Wolski

Rekonstruowanie żydowskiego miasta. Nils Roemer: German City, Jewish Memory. The Story of Worms. Waltham, Brandeis University Press, 2010, pp. 316. Michael Meng: Shattered Spaces. Encountering Jewish Ruins in Postwar Germany and Poland. Cambridge, Harvard University Press, 2011, pp. 351 / 338

 

Noty o Autorach / 343

  • Tytuł: "Narracje o Zagładzie" 2015, nr 1: Kanon Zagłady
  • Autor: red. Marta Tomczok
  • ISBN Ebooka: ,
  • Data wydania ebooka: 2016-07-08
  • Identyfikator książki: e_07yz