Szczegóły książki

Boskie, ludzkie. Cztery studia o poetyckim doświadczaniu Boga

Boskie, ludzkie. Cztery studia o poetyckim doświadczaniu Boga

Katarzyna Niesporek

Boskie, ludzie. Cztery studia o poetyckim doświadczaniu Boga to książka, w której zostały przedstawione odmienne sposoby wyrażania indywidualnego stanowiska wobec „metafizyczności” w liryce okresu międzywojennego i pierwszych lat II wojny światowej. Oznaczają one – jak wyjaśniał Józef Czechowicz – „splot zarówno myśli, jak dyspozycyj i akompaniamentu uczuciowego, leżący u podstaw światopoglądu artysty”. W prezentowanych szkicach ów światopogląd nie odwołuje się jednak tylko do prawowiernej religijności, ale przede wszystkim bierze pod uwagę „metafizyczny system interpretacji świata”. Przeważa więc doświadczenie poszukiwania Absolutu oraz tego, co w ziemskiej sferze – naznaczonej oraz sprofanowanej wojną, cierpieniem, samotnością, chorobą i śmiercią – transcendentne i sakralne.

Szkice, zbierające uwagi o doznawaniu „metafizyczności” wyrażonej w liryce Jerzego Lieberta, Władysława Sebyły, Tadeusza Różewicza oraz Wilhelma Szewczyka przynoszą obraz nieustannego zderzania się boskiego i ludzkiego. Pokazują indywidualny wymiar przeżywania prawd objawionych doprowadzających – jednych do wyznania wiary i chrześcijańskiego Boga; drugich do jedynie przekonania o istnieniu Absolutu, którego obecność przeszkadza w codziennej egzystencji; innych do duchowego zwątpienia w „pustym kościele”, kolejnych do jeszcze głębszego doświadczania cierpienia egzystencji.

Spis treści

 

Od autorki / 9

Towarzysze modlitwy. Wiersze anielskie Jerzego Lieberta / 19

W cieniu lęku. Bóg w poezji Władysława Sebyły / 55

Pusty kościół. Religijne juwenilia Tadeusza Różewicza / 77

Pasje strasburskie. O cyklu lirycznym Wilhelma Szewczyka / 97

 

Nota bibliograficzna / 135

Bibliografia / 137

Indeks osobowy / 141

Summary / 145

Резюме / 147

 

  • Tytuł: Boskie, ludzkie. Cztery studia o poetyckim doświadczaniu Boga
  • Autor: Katarzyna Niesporek
  • ISBN Ebooka: 978-8-3226-3110-2, 9788322631102
  • Data wydania ebooka: 2017-07-25
  • Identyfikator książki: e_0lra