Szczegóły książki

Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach 1924-1939

Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach 1924-1939

Maria Pasztor

Książka jest pionierską próbą odpowiedzi na pytanie co naprawdę o Polsce międzywojennej myślały francuskie elity polityczne w latach 20-tych XX w.

Na podstawie wcześniej nie wykorzystywanych, często poufnych materiałów źródłowych, autorka dokonała analizy opinii o polskim ustroju państwowym, wojskowym, społeczeństwie i gospodarce. Dzięki dogłębnym studiom udało się ustalić, jakie skojarzenia wywoływało nad Sekwaną słowo Polak, jak określano tam polski charakter narodowy.

Na tle realiów polityki międzynarodowej praca poddaje weryfikacji tradycyjny obraz stosunków polsko - francuskich.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Rozdział I. Polska polityka zagraniczna z francuskiej perspektywy
  • I.1 Główni decydenci i administratorzy polskiej polityki zagranicznej
   • I.1.1. Józef Piłsudski
   • I.1.2. Aleksander Skrzyński
   • I.1.3 August Zaleski
   • I.1.4 Józef Beck
  • I.2 Funkcjonowanie polskiego MSZ
  • I.3 Francuskie oceny polskiej polityki zagranicznej
   • I.3.1. 1924-1932
   • I.3.2. 1932-1935
   • I.3.3 1936-1939
 • Rozdział II. Francuskie postrzeganie polskiego wojska
  • II.1. Kontekst polityczny: polsko-francuski sojusz wojskowy
  • II. 2. Instytucje kształtujące obraz polskiego wojska
  • II.3. Elementy obrazu wojska polskiego
   • II.3.1. Problem reorganizacji i usytuowania najwyższych władz wojskowych w strukturze państwa
   • II.3.2. Najwyższe dowództwo
   • II.3.3. Ruchy kadrowe
   • II.3.4. Opinie o fachowości polskich kadr wojskowych
   • II.3.5. Wartość bojowa armii
 • Rozdział III. Francuskie oceny ustroju politycznego Polski i jego funkcjonowania
  • III.1. Podstawy prawne ustroju politycznego państwa
  • III.2. Oceny charakteru ustroju politycznego
  • III.3. Funkcjonowanie ustroju politycznego
   • III.3.1 Opinie o polskim systemie partyjnym
   • III.3.2. Piłsudski, piłsudczycy, sanacja.
   • III.3.3. Opozycja polityczna
 • Rozdział IV. Francuskie koła rządowe a problematyka mniejszości narodowych w Polsce
  • IV.1.1. Żydzi wobec społeczeństwa i państwa polskiego.
  • IV.1.2. Organizacje polityczne mniejszości żydowskiej w Polsce
  • IV.1.3. Położenie Żydów w Polsce i polityka władz polskich w stosunku do mniejszości żydowskiej
  • IV.1.4. Problem antysemityzmu w społeczeństwie polskim
  • IV.2.1. Ukraińcy
  • IV.3.1. Opinie o mniejszości niemieckiej
  • IV.3.2. Oceny polskiej polityki wobec mniejszości niemieckiej
  • IV.3.3. Niemcy w Sejmie
 • Rozdział V. Oceny polskiej gospodarki i polityki gospodarczej
  • V.1. Polityka finansowa Drugiej Rzeczypospolitej
  • V.2. Przemysł
  • V.3. Rolnictwo
   • V.3.1. Ocena sytuacji polskiego rolnictwa
   • V.3.2. Opinie o polityce rolnej
   • V.3.3. Reforma rolna
  • V.4. Kontrowersje wokół francuskich inwestycji w Polsce
 • Rozdział VI. Społeczeństwo polskie w oczach Francuzów
  • VI.1. Główne cechy struktury społecznej
  • VI.2. Materialne warunki bytu
  • VI.3. Poziom edukacji
  • VI.4. Klasa polityczna
  • VI.5. Główne elementy polskiego charakteru narodowego
   • VI.5.1. Polak-katolik
   • VI.5.2. Polak-patriota
   • VI.5.3. Narodowe przywary i zalety
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • O wydawnictwie

 • Tytuł: Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach 1924-1939
 • Autor: Maria Pasztor
 • ISBN Ebooka: 978-8-3800-2494-6, 9788380024946
 • Data wydania ebooka: 2016-03-04
 • Identyfikator książki: e_1z5t