Szczegóły książki

Chemia koordynacyjna. Podstawy

Chemia koordynacyjna. Podstawy

Jan Grzegorz Małecki

W opracowaniu przedstawiono zagadnienia dotyczące podstawowych aspektów chemii koordynacyjnej. W pracy zostały przedstawione zagadnienia dotyczące nomenklatury, geometrii i izomerii, teorie wiązań chemicznych oraz symetrii i budowy elektronowej w tej grupie związków chemicznych. W szczególności przedstawione zostały właściwości magnetyczne i spektroskopowe w zakresie absorpcji promieniowania z zakresu UV-VIS związków koordynacyjnych. Przedstawione zostały zagadnienia trwałości i reaktywności związków koordynacyjnych w aspekcie ich budowy elektronowej i geometrii wielościanu koordynacyjnego. Książka jest pierwszym w języku polskim szczegółowym opracowaniem aspektów absorpcyjnej spektroskopii elektronowej związków koordynacyjnych oraz jako pierwsza zawiera opis zagadnień dotyczących oddziaływań agostycznych.

Spis treści

 

Przedmowa / 7

 

1. Teoria Wernera / 9

 

2. Nomenklatura, geometria i izomeria związków koordynacyjnych / 13

2.1. Nazewnictwo związków koordynacyjnych / 13

2.2. Liczba koordynacyjna / 14

2.3. Geometria związków koordynacyjnych / 17

2.4. Izomeria związków koordynacyjnych / 24

 

3. Trwałość związków koordynacyjnych / 27

3.1. Koncepcja miękkich i twardych kwasów i zasad Lewisa / 30

 

4. Symetria / 33

4.1. Symetria a drgania cząsteczek / 51

4.2. Reguły wyboru dla przejść oscylacyjnych / 58

 

5. Stany energetyczne — termy / 61

 

6. Teorie wiązania chemicznego w związkach koordynacyjnych / 69

6.1. Teoria orbitali cząsteczkowych / 69

6.2. Teoria pola krystalicznego (CFT) / 82

6.3. Związki koordynacyjne słabego i silnego pola / 93

6.4. Efekt Jahna—Tellera / 101

 

7. Powłoka walencyjna jonów centralnych związków koordynacyjnych / 105

 

8. Teoria pola ligandów / 113

8.1. Model nakrywania kątowego (AOM) / 113

 

9. Orbitale cząsteczkowe w związkach koordynacyjnych / 121

9.1. Widma elektronowe związków koordynacyjnych metali przejściowych / 125

9.2. Układy f-elektronowe / 139

 

10. Związki koordynacyjne zawierające ligandy karbonylowe i π-kompleksy / 145

10.1. Efekt synergiczny / 145

10.2. Arenowe związki koordynacyjne / 151

10.3. Oddziaływania agostyczne / 153

 

11. Koordynacyjne związki dwujądrowe / 157

 

12. Reakcje związków koordynacyjnych / 161

12.1. Wolne pary elektronowe a stereochemia i trwałość związków koordynacyjnych / 162

12.2. Reakcje eliminacji liganda / 165

12.3. Reakcje podstawienia (wymiany) / 167

12.4. Reakcje przeniesienia elektronów / 169

 

13. Właściwości magnetyczne związków koordynacyjnych / 173

 

14. Dodatek / 191

D1. Tabele charakterów wybranych grup punktowych / 191

D2. Diagramy Tanabe—Sugano dla konfiguracji d 2—d 8  / 200

  • Tytuł: Chemia koordynacyjna. Podstawy
  • Autor: Jan Grzegorz Małecki
  • ISBN Ebooka: 978-8-3801-2575-9, 9788380125759
  • Data wydania ebooka: 2016-03-11
  • Identyfikator książki: e_1p7u