Helion


Filozofia

Państwo

Platon

 
Rozmyślania

Marek Aureliusz

 
Rozprawa o metodzie

Kartezjusz

 
Myśli

Blaise Pascal