Helion


Zarządzanie

Kategoria Zarządzanie to książki poruszające takie zagadnienia jak: zarządzanie firmą, zarządzanie strategiczne, zarządzanie produktem, zarządzanie jakością, zarządzanie czasem, zarządzanie wiedzą. Publikacje przedstawiają różne techniki i metody zarządzania. Wiedzę w nich zawartą z powodzeniem wykorzysta menedżer, właściciel firmy i prezes. Poradniki łączą wiedzę teoretyczną z praktycznymi przykładami. Są pomocne w przeprowadzeniu analizy rynku i konkurencyjności firmy, w odniesieniu do różnych branż. Promują innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość.
5S  - wyeliminowanie strat

Dariusz Samsel

 
Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa

Aleksandra Pieloch-Babiarz, Artur Sajnóg

 
Analiza punktów różnicowania

Monika Wierzbowska

 
Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela

Michael Alexander, Jared Decker, Bernard Wehbe