Helion


Filologia

Bettina von Arnim: "O Polsce"

red. Nina Nowara-Matusik, Marek Kryś

 
Choroba - ciało - dusza w literaturze i kulturze

red. Justyna Tymieniecka-Suchanek

 
Ethos rycerski w kulturze. Tradycje i kontynuacje. T. II: Ethos sarmacki i jego tradycje

red. Teresa Banaś-Korniak, red. Beata Stuchlik-Surowiak, współudz. Magdalena Komenda